Skip navigation

Cookies och personuppgifter


Vad innebär detta för dig som besökare på safe.se 

Personuppgifter

Alla personuppgifter används för att vi ska kunna ge god service, fullgöra vår del av avtalet, marknadsföra samt i övrigt för att kunna uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet.
Du som kund är skyddad av PUL, personuppgiftslagen, vilket innebär att de personuppgifter du lämnar till oss inte kommer att delas eller spridas till en tredje part. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och används endast till det som framgår på sidan och som du ger ditt godkännande till då du fyller i dina uppgifter som kund hos oss. Därmed kan du alltid känna dig trygg med att lämna de uppgifter som krävs för beställning via webben ska kunna genomföras.

Cookies

En cookie är en textfil som sparas ned till din dator. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Cookies används till att ge en besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande.
Det finns två typer av cookies: Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Sådana används bara under den tid du surfar på sidan.
På sidan används också cookies för att vi skall kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben.

Hantering av cookies

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.
Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookie som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats.
http://www.pts.se
Som kund har du rätt att från SAFE få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Kund kan en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till SAFE, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne. 
Brevet skickas till:
SAFE Education AB
Box 1134
172 23 Sundbyberg
Back to top