Skip navigation

En bra PT tar ansvar

Spirande träningstrend – men var tredje person skadar sig allvarligt till följd av sin träning

En ny rapport om svenskarnas träningsvanor befäster bilden av svenskarna som ett tränande folk. Vanligast är att man tränar 2-3 gånger i veckan, vilket hälften av de som tränar uppger sig göra, och lika många vill lägga mer tid på sin träning. Men rapporten visar också att mer än var tredje person skadar sig allvarligt till följd av sin träning. Detta är några av de resultat som framkommer av en rapport som SAFE Education tagit fram. 

Rapporten, som bygger på en undersökning från Novus, visar att mer än var tredje person som tränar minst en gång i veckan, någon gång fått långvariga skador till följd av sin träning. Störst risk löper män. Nästan hälften av männen (46 procent) har skadat sig allvarligt under sin träning, jämfört med 28 procent av kvinnorna. Framförallt sker skadorna under löpning eller när man utövar olika sporter.

– En trolig förklaring är att många människor är för dåligt tränade innan de anmäler sig till olika tävlingar. Att få hjälp av kunniga tränare och coacher är ett effektivt sätt att minimera risken för att skador uppstår i samband med träning, säger Liselott Kågström, vd på SAFE Education. 

Carl Johan Sundberg, professor på Karolinska Institutet, säger att det för många kan bli en ohälsosam fokusering på god hälsa, men betonar ändå att det är ett mindre problem än att många personer lever ett alldeles för stillasittande liv.

 – En liten andel av de som tränar kan drabbas av överträning och/eller ätstörningar. Trots att detta problem är allvarligt, är det avsevärt mer ovanligt än att människor rör sig för lite vilket skapar ohälsa, säger Carl Johan Sundberg på Karolinska Institutet. 

Svenskarna är överlag träningsintresserade, vilket styrks av resultat som presenteras i rapporten. Av de som tränar regelbundet, är det vanligast att man tränar 2-3 gånger i veckan, varav en något större andel är kvinnor (53 procent) jämfört med män (50 procent). Många vill dessutom träna ännu mer. Mer än hälften (56 procent) uppger att de skulle vilja lägga mer tid på sin träning. 

FAKTARUTA

51 procent tränar 2-3- gånger i veckan
56 procent skulle vilja lägga mer tid på sin träning
37 procent har någon gång skadat sig allvarligt under sin träning

Om rapporten:

Rapporten bygger på en Novusundersökning som genomfördes mellan 10 till 16 november 2015. 1007 personer som tränar minst 1 gång i veckan svarade på undersökningen. Utöver det har vi använt oss av siffror från öppna källor som till exempel avhandlingar, opinionsundersökningar, statistik från SCB och idrottsorganisationer.

Rapporten presenterades under en pressträff i Stockholm 23 februari med Liselott Kågström, VD på SAFE Education, Örjan Ekblom docent vid GIH och Lovisa ”Lofsan” Sandström, personlig tränare och bloggare bjöd på en paneldebatt. Flertalet journalister från bl a Topphälsa, Aftonbladet, Amelia, Stark och bloggarna Therese Alvén och Snabbfoting fanns på plats.

Back to top