Skip navigation

Jenny, en av de första med PT360-diplom

 

Söndagen den 2 februari fick de absolut första PT360-deltagarna sitt diplom som intygar närvaro på fyra moduler i Kommunikologi, samtliga tre steg till att bli personlig tränare, kostrådgivare, folkhälsa, stresshantering och säljträning. Jenny Jakobsson var en av de som skålade och firade den stora dagen.

 

Vi pratade senast efter du gått de fyra modulerna i Kommunikologi, vilket är flera veckor sedan, och nu är utbildningen slut. Vad är det mest intressanta du lärt dig?

Det är omöjligt att peka ut en enskild del utan mitt självklara svar är att allt har varit så intressant, roligt och framför allt enormt lärorikt! SAFE har lyckats med att förverkliga sin vision om en helhetsutbildning inom träning och hälsa vilket PT360 är. Det märks både på utbildningens bredd samt upplägg att SAFE verkligen tänkt till kring hur just helheten ska täckas in. Teori för att förstå kroppens uppbyggnad och funktioner, Kommunikologi för att förstå att kroppen & knoppen hänger ihop, Träningsinstruktör - Förberedande PT för att lägga grunden till själva PT-delen där toppnivå inom träningskunskap uppnås och sedan Kostrådgivning för att förstå att det du stoppar i dig i allra högsta grad påverkar ditt välbefinnande och träningsresultat.

 

Att dessutom så viktiga ämnen som Folkhälsa och Stresshantering ingår i utbildningen bekräftar att PT360 verkligen är en helhetsutbildning kring hälsa, träning och välmående. Enormt viktig kunskap att ha med sig i bagaget nu när jag ska ut i PT-arbetslivet och träffa många människor som säkerligen är påverkade av det alltmer stressade och krävande samhälle vi lever i. Att få knyta ihop säcken med en avslutande Sales Bootcamp för att snabbt nå ut till potentiella kunder blev pricken över i:et. Jag kommer att tänka och agera efter devisen att vi är experter som hjälper kunden att göra en investering i sig själv för att utifrån sina individuella behov och målsättningar kunna må bättre. Att få vara med och hjälpa människor att uppnå detta måste ju vara ett drömjobb för de flesta eller hur?!

 

Var momenten som du trott de skulle vara?

Jag tycker att samtliga moment har överträffat mina förväntningar; att jag både skulle få ett sådant djup och bredd på den relativt korta utbildningstid för respektive moment är otroligt. Det tyder på vilken enorm vetskap och erfarenhet SAFE har som utbildningsföretag där man verkligen lyckats ta fram det bästa och viktigaste inom varje moment utan att på något sätt göra avkall på vare sig kunskapsnivå eller kvalité, mycket imponerande!

 

Hur upplever du lärarna?

Jag vågar verkligen hävda att SAFE har marknadens absolut bästa lärare! Jag har sällan träffat på några som brinner lika mycket för sitt yrke som detta fantastiska lärargäng. Det engagemang, kunskap, erfarenhet och passion för det de gör som genomsyrar varje utbildningstillfälle och borgar för att du som deltagare får ut det bästa och mesta möjliga av din utbildning. Det yttersta ansvaret för din inlärning vilar ju på dig som deltagare, men med sådana här professionella lärare får du de absolut bästa möjliga förutsättningarna. Sedan tycker jag att det är extra plus att det även ställs tuffa krav på dig som deltagare, du både förväntas och ska prestera ditt yttersta under utbildningstillfällena. Det här är ingen walk in the park utan kvalificerade yrkesbildningar med befogade krav därefter för att kvalitetssäkra att du verkligen är redo för att axla yrkesrollen som PT och Kostrådgivare.

 

Vad tycker du om upplägget av dagarna på de olika momenten?

"Learning by doing" är helt min filosofi och detta är något som SAFE verkligen har tagit fasta på. Teoridelarna är massiva och intensiva, men mycket faller på plats när du redan under utbildningsdagarna får omsätta teorin i praktiken. Att lära in och sedan öva på det du lärt dig går som en röd tråd genom hela utbildningen, vilket både är enormt roligt, nyttigt och lärorikt - ett vinnarkoncept helt enkelt.

 

Med all den kunskap och praktisk erfarenhet känner jag mig väl rustad inför framtiden och högst redo att ta mig an den proffesionella rollen som både PT och Kostrådgivare. Stort tack SAFE för denna fantastiska PT360-utbildning, nu vet jag att detta är marknadens bästa PT-utbildning!

 

> Tillbaka till sidan om utbildningen PT360

Back to top