Skip navigation

SAFE bemöter artikeln ”Den stora träningsbluffen”


Med anledning av artikeln ”Den stora träningsbluffen” i tidningen Faktum vill vi med detta inlägg ge både dig som tränar med en PT och du som jobbar som PT några konkreta råd och rekommendationer.

 

Vi ser en ökad samhällsmedvetenhet kring hälsa, träning och välmående. Personlig träning har på tio år gått från att vara något ovanligt och exklusivt till att stadigt öka och bli något för alla, och det är en uppåtgående trend. Den ökade efterfrågan innebär att kundgruppen ser annorlunda ut idag jämfört med förut, med många skilda behov och anledningar till att börja träna. Kunder efterfrågar idag en varierad och individuell rådgivning, där ett helhetstänk kring just träning, kost, återhämtning, stress och välbefinnande önskas.

 

 

För dig som funderar på att anlita en PT ger SAFE följande råd

  1. 1.      Fundera över varför du vill anlita en PT och vad du vill uppnå med din träning

Ju mer specifik du kan vara desto större chans är det att du får en PT som motsvarar dina önskemål och förväntningar och som kan lägga upp en planering för just dig.

 

  1. 2.      Fråga vilken utbildning din PT har genomfört

En genuin utbildning ska bidra till att du som kund ska känna dig trygg i att din PT har rätt yrkeskompetens. Ta reda på vilken utbildning din blivande PT har gått. En seriös PT- utbildning omfattar minst 200 timmar lärarledd undervisning. Utbildningsleverantören bör vara erkänd enligt internationell standardisering. Stäm också av att din PT är godkänd via praktiska och teoretiska prov efter avslutad utbildning.

 

  1. 3.      Du väljer din PT

Är du inte nöjd, byt PT – sluta inte träna! Prova en PT några gånger och se hur det känns. Lyssna till dig själv och dina egna behov och vilken coachning du vill ha. Känns det fel, kontakta en annan PT.  

 

 

SAFEs råd till dig som funderar på att arbeta som personlig tränare

  1. 1.       Gör en noggrann research innan du väljer utbildning

Det finns en mängd olika utbildningar för att bli PT. För att öka chanserna till att få jobb efter utbildningen bör utbildningsleverantören vara erkänd enligt internationell standardisering. En seriös PT-utbildning omfattar ca 200 timmar lärarledd undervisning. Välj utbildning efter hur du vill arbeta i framtiden.

 

  1. 2.       Sök efter brett innehåll och kompetent utbildningsteam

Se till att gå en utbildning som innehåller fler delar än enbart de träningsspecifika och att praktiska övningar varvas med teoretiska. Undersök lärarnas ämneskompetens och pedagogiska förmåga. Säkerställ att samtliga utbildare jobbar aktivt i träningsbranschen. Vi vet att vi alla lär oss olika och att variationen vid utlärning är viktig. Välj en utbildning som ger dig möjligheten att utvecklas i din egen takt.

 

  1. 3.       Var medveten om din yrkesroll

En PT är mycket mer än en träningsinstruktör. Personlig träning handlar lika mycket om att se och lyssna på kundens aktuella tillstånd och behov som att kunna instruera rätt. En framgångsrik personlig tränare har förmågan att ställa rätt frågor för att sedan kunna rekommendera en kombination av aktiviteter för att bidra till att kunden mår och presterar bra.
   Att vara personlig tränare är ett förtroendeuppdrag. En kund lyssnar mycket på sin tränare och litar på att du har rätt kunskaper för att hjälpa och inspirera. En genuin utbildning är nyckeln till en framgångsrik karriär.

 

 

De flesta som anlitar en PT vill ha någon form av förändring och därför är det viktigt att en PT har kunskap om att arbeta med framgångsrikt förändringsarbete. En PT behöver dessutom nu förtiden ha bredare kunskaper och ett helhetstänk kring välbefinnande, träning, kost, stress och återhämtning samt ha en god förståelse för att varje individ är unik och ska mötas med den utgångspunkten.

 

SAFEs PT360 är en utbildning under sex månader som kan genomföras på deltid vid sidan av arbete, där teoretiska och praktiska ämnen varvas. Utbildningen förbereder dig som vill kunna jobba som personlig tränare med fördjupad kunskap och förståelse för hur kommunikation, träning, kost och stresshantering hänger samman. Du som redan är utbildad personlig tränare och är intresserad av att utbilda dig mer kan bygga på din kompetens genom att läsa de utbildningsdelar du ännu inte genomfört i PT360-utbildningen.

 

Läs mer om helhetsutbildningen

Back to top