Skip navigation

SATS, Elixia och Fresh Fitness skapar Nordens största hälso- och fitnessgrupp

TryghedsGruppen och Altor genomför en sammanslagning av nordiska träningsbranschens starkaste och mest respekterade varumärken: SATS, Elixia och Fresh Fitness. Genom affären skapas möjligheter till förbättrade kunderbjudanden och en ökad geografisk täckning. Altor Fund III och Elixias aktieägare kommer att äga 51 % av aktierna och TryghedsGruppen kommer att äga 49 %.

Den nya koncernen kommer att ha mer än 2000 anställda, sammanlagda intäkter om ca 2,5 miljarder NOK, 181 träningscenter med nästan 500 000 medlemmar och kommer att verka under varumärkena SATS, Elixia, Fresh Fitness, SAFE och Metropolis.
Genom den nya koncernens geografiska närvaro och finansiella uppbackning från ägarna kommer det att kunna göras fortsatta investeringar för att förbättra kunderbjudandet. Koncernen räknar med att lansera nya träningskoncept, träningsklasser och andra erbjudanden som på ett innovativt sätt matchar kundernas preferenser och behov.

"Träningsbranschen genomgår förändringar till följd av nya konkurrenter, ändrade kundbehov, förändrad demografi, ny teknik och nya träningsformer. Sammanslagningen kommer att tillåta oss att ge våra kunder ett bredare utbud av träning och skapar samtidigt möjlighet att investera i ny teknik och nya produkter. På så sätt kan vi ännu bättre möta kundernas behov", säger Olav Thorstad, VD för TryghedsGruppens Health & Fitness Nordic.

"Elixia och SATS kompletterar varandra väldigt väl – SATS är en stor aktör i Sverige, medan Elixia och SATS är stora aktörer i Norge och Finland. Dessutom kommer lågpriskonceptet Fresh Fitness att komplettera vår verksamhet. Detta kommer att ge oss de muskler och den geografiska närvaro som krävs för att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre träning", säger Ståle Angel, VD på Elixia.

Altor Fund III och Elixias aktieägare kommer att äga 51 % av aktierna i det sammanslagna bolaget, och TryghedsGruppen kommer att äga 49 %. Sammanslagningen är en del av TryghedsGruppens nya investeringsstrategi, där bolagets målsättning är att bli delägare i bolag som har stor tillväxtpotential.

"TryghedsGruppen och Altor kommer att ha gemensam kontroll, där huvudägarna har en gemensam vision för den fortsatta utvecklingen av träningsbranschen i Norden. Sammanslagningen ska skapa förbättringar för både kunder och anställda ", säger Jørn Wendel Andersen, VD för TryghedsGruppen.

"Genom att behålla alla varumärken och fortsätta att investera i nya klubbar kommer vi fortsätta att växa. Dessutom kommer vi se till att förvalta den innovationsanda som präglar båda bolagen idag.", säger Reynir Indahl, Partner på Altor Equity Partners och ordförande i Elixia.

Reynir Indahl blir styrelseordförande i det sammanslagna bolaget och Jørn Wendel Andersen blir vice ordförande. När transaktionen har slutförts kommer holdingbolaget att få namnet "Health & Fitness Nordic”.

Transaktionen är föremål för sedvanliga krav och godkännanden.


Fakta om TryghedsGruppen

TryghedsGruppens verksamhet inkluderar en majoritet av aktierna i Tryg försäkringsgrupp, direkta investeringar i företag och kapitalförvaltning. TryghedsGruppen hade ett förvaltat kapital på ca DKK 30 miljarder per den 31 december 2012. Delar av TryghedsGruppens vinst går till allmännyttiga ändamål genom TrygFonden som distribuerade DKK 547 miljoner under 2012

TryghedsGruppen smba är en medlemsbaserad organisation med över en miljon medlemmar där alla medlemmar är försäkringstagare i Tryg och Nordea Liv & Pension.

http://www.tryghedsgruppen.dk

 

Fakta om Altor

Altor Equity Partners fungerar som investeringsrådgivare till Altors fonder. Sedan grundandet har Altors fonder investerat i närmare 40 företag med EUR 3 800 miljoner i utfäst kapital. Investeringarna har gjorts i mellanstora nordiska företag med fokus på värdeökning genom tillväxt och verksamhetsförbättringar. Bland investeringarna finns Lindorff, Helly Hansen, Apotek Hjärtat, Carnegie, Papyrus, Dustin, Qmatic, Piab, Byggmax, Ålö, Max Matthiessen, Elixia och CTEK.

http://www.altor.com/

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Reynir Indahl, Partner på Altor Equity Partners, telefonnummer +47 90691113 eller

Jørn Wendel Andersen, VD TryghedsGruppen, telefonnummer +45 4526 0826

Back to top