Skip navigation

Personal Training Business Management

Personal Training Business Management

 

Gör din PT-verksamhet lönsam, framgångsrik och hållbar!

 

Vår nya utbildning ”Personal Training Business Management” är ett affärsutvecklingsprogram för ägare, chefer och andra ledare på träningsanläggningar med ambition att starta upp och/eller utveckla sin PT verksamhet på både kort och lång sikt.

 

Utbildningen ger dig affärsförståelse, helhetsperspektiv och verktyg för att analysera och utveckla en lönsam verksamhet från grunden. Basen lägger vi i att förstå kopplingen mellan personlig tränings möjligheter att påverka både retention och merförsäljning tillsammans med vilka specifika nyckeltal (KPI) som är kopplat till just Personlig träning och tillsammans hitta specifika åtgärdsplaner med följande aktiviteter för att påverka utvecklingen i positiv riktning!

Stockholm 8 maj 2019 11 960 SEK Lägg till
8-9 + 29-30 maj 2019

Omfattning

-24 timmar fördelat på 4 dagar

-Dagtid ca 09.00-16.00

 

Innehåll

 • Retention kopplat till Personlig Träning
 • Affärsplanering kopplat till behovs- o nuläges analys
 • Anställningsformer och strategier kring dessa 
 • Nyckeltal – Grunderna till en framgångsrik PT verksamhet
 • Rekrytering
 • Centerlayout
 • Produktutbud
 • PT management 
 • Marknadsföring till olika målgrupper 
 • Försäljning 
 • Marknadsföring
 • Kommunikation
 • Coaching
 • Workshops

 

 

Back to top