Skip navigation

Grundläggande teoriGrundläggande teori - basen till våra praktiska utbildningar inom träning och hälsa


Kroppen är en enastående enhet bestående av flera olika system så som skelett, muskler, bindväv och nervsystem. För att kroppen ska fungera och prestera optimalt behöver dessa system samarbeta och integrera med varandra.


För att du på bästa sätt ska lära dig och förstå hur det hänger samman får du tillgång till att se kroppen ur ett tredimensionellt perspektiv. I denna E-learning del får du möjlighet att lära dig på olika sätt, så som tex läsa, lyssna, göra och se. Tillsammans med att du hela tiden kan gå tillbaka och repetera och utgå utifrån dina egna förutsättningar.


Kunskapen du får leder till en förståelse för hur kroppen fungerar och förbereder dig för hur du ska kunna hjälpa andra i en tränarroll.

Västerås 20 februari 2019 19 000 SEK Lägg till
20 februari 2019 (E-learning)
Stockholm 25 mars 2019 19 000 SEK Lägg till
25 mars 2019 (E-learning)
Göteborg 30 mars 2019 19 000 SEK Lägg till
30 mars 2019 (E-learning)
Stockholm 3 juli 2019 19 000 SEK Lägg till
3 juli 2019 (E-learning)
Göteborg 24 juli 2019 19 000 SEK Lägg till
24 juli 2019 (E-Learning)
Malmö 21 augusti 2019 19 000 SEK Lägg till
21 augusti 2019 (E-Learning)
Östersund 23 september 2019 19 000 SEK Lägg till
23 sept 2019 (E-learning)
Stockholm 25 september 2019 19 000 SEK Lägg till
25 september 2019 (E-Learning)
Stockholm 29 november 2019 19 000 SEK Lägg till
29 november 2019 (E-Learning)

 

Omfattning
6 veckors studier på halvfart (50 %) via vår digitala plattform. Tidsåtgång kan variera beroende på förkunskaper och studieteknik. Du lär dig via:

-Texter
-Bilder
-Filmer
-Webinar - en gång per vecka
-Inlämningsuppgifter
-Diskussionsforum
-4 minitentor för att kunna checka av dina kunskaper
 

Innehåll
-Anatomi
-Biomekanik
-Fysiologi
-Träningslära
-Psykologi


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Back to top