Skip navigation

Grundläggande teori

Grundläggande teori - grunden till våra praktiska utbildningar inom träning och hälsa

 

Kroppen är en enastående enhet bestående av flera olika system så som skelett, muskler, fascia/bindväv och nervsystem. För att kroppen ska fungera och prestera på bästa sätt behöver dessa system samarbeta och integrera med varandra.

 

För att du på bästa sätt ska lära dig och förstå hur det hänger samman får du tillgång till att se kroppen ur ett tredimensionellt perspektiv. Detta tillsammans med en väl genomtänkt pedagogik där du får lära dig på olika sätt, så som att tex lyssna, se och göra och det utifrån dina egna förutsättningar med stöd av både fysiskt och digitalt material.


Kunskapen du får leder till en förståelse för hur din egna kropp fungerar, en ökad kroppsmedvetenhet och förbereder dig för hur du ska kunna hjälpa andra i en tränarroll.


Stockholm 22 januari 2018 11 940 SEK Lägg till
22-25 + 27-30 januari 2018
Malmö 2 mars 2018 11 940 SEK Lägg till
2-5 + 7-10 mars 2018
Stockholm 22 mars 2018 11 940 SEK Lägg till
22-25 mars + 5-8 april 2018
Göteborg 26 april 2018 11 940 SEK Lägg till
26-29 april + 1-4 maj 2018
Stockholm 12 juni 2018 11 940 SEK Lägg till
12-15 + 17-20 juni 2018
Stockholm 14 augusti 2018 11 940 SEK Lägg till
14-17+19-22 augusti 2018
Malmö 5 september 2018 11 940 SEK Lägg till
5-8 + 10-13 september 2018
Stockholm 17 september 2018 11 940 SEK Lägg till
27-30 sept + 4-7 okt 2018
Göteborg 11 oktober 2018 11 940 SEK Lägg till
11-14 + 18-21 oktober 2018
Stockholm 1 november 2018 11 940 SEK Lägg till
1-4 + 6-9 november 2018


Omfattning
• 60 lärarledda timmar fördelade på 8 dagar
• Dagtid, generellt 08.30-17.30 (vissa tidsavvikelser kan förekomma)
• 100 % närvaro
• Arbetsuppgifter som utföres utanför undervisningstid
 

Innehåll
-      Funktionell muskelanatomi i ett tredimensionellt perspektiv
-      Skelettets anatomi i ett tredimensionellt perspektiv
-      Nervsystemets anatomi
-      Grundmotorik
-      Rörelseplan
-      Hållning- och rörelseanalys
-      Biomekanik/rörelselära
-      Fysiologi
-      Träningslära
-      Grundläggande kost
-      HLR

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Har du läst samma ämnen i en tidigare utbildning kan du tillgodogöra dig dessa genom att skicka in intyg till oss. För mer information kontakta oss på info@safe-education.se eller 010-110 59 90

Back to top