Skip navigation

Seniorer och träning

 

Seniorer och träning

 

Dagens seniorer älskar att uppleva, njuta, resa och hålla sig i form! Nio av tio seniorer i Sverige (55+ år) rör på sig regelbundet!

 

Seniorer är en stor, växande och allt äldre befolkningsgrupp som har helt andra livsmönster än tidigare generationer. Den nyfunna friheten, ofta i kombination med förbättrad ekonomi, gör att man satsar mer på sig själv. Som tränare är det viktigt att du förstår kroppens förändrade fysiologi och hur rätt anpassad träning och kost kan hjälpa till att förebygga åldrandet och höja livskvaliteten.

Göteborg 23 mars 2019 5 990 SEK Lägg till
23-24 mars 2019
Stockholm 4 maj 2019 5 990 SEK Lägg till
4-5 maj 2019

 

 

Omfattning

-16 timmar, fördelat på två dagar

-Dagtid ca 08.00-17.00, 100 % närvaro

 

Innehåll

- Vem är kunden
- Åldrandets fysiologi och fysiologiska grundorsaker bakom de vanligaste sjukdomstillstånden samt viktiga aspekter på träning relaterat till detta
- Fysisk träning för äldre

- Hur rätt anpassad träning och kost kan förebygga och bromsa åldersutvecklingen samt användas som del i behandling vid sjukdomstillstånd

- Faktorer att ta hänsyn till gällande vissa mediciner
- Grundläggande tester för äldre

- Individanpassad träningsplanering
- Praktisk träning

- Tränarrollen 

- Paketering, marknadsföring och sälj av tränings-, och hälsotjänster för seniorer

- Affärsmässiga framgångsfaktorer

 

 

Förkunskaper
Utbildningen vänder sig till dig som har grundläggande kunskaper inom anatomi och fysiologi; Ex. SAFEs Grundläggande teoriutbildning och instruktörs/personlig tränare utbildning eller liknande. Du ska gärna arbeta som instruktör, personlig tränare, sjukgymnast, kiropraktor, naprapat, fystränare eller liknande.

Back to top