Skip navigation

Träning under och efter graviditet

Träning under och efter graviditet

 

Fler och fler gravida kvinnor fortsätter att träna under sin graviditet och vill gärna komma igång snabbt efter förlossningen. För att kunna bemöta dem är det viktigt med rätt kunskap. Genom denna utbildning får du en djupare kunskap och ökad förståelse för träningsrekommendationer under och efter graviditet.

 

Utbildningens innehåll

16 timmar, fördelade på två dagar

Dag 1
Teori

- Fysiologiska förändringar under graviditeten
- Påverkan på kroppen av graviditeten
- Bäckenbottenträning

- Andning
- Generella träningsrekommendationer

- Praktisk träning

Dag 2

Praktik
- Fördjupning träning av bålstabilitet
- Specifika träningsrekommendationer
- Programkonstruktion
- Praktisk träning

Förkunskaper
Utbildningen vänder sig till dig som har grundläggande kunskaper inom anatomi och fysiologi; Ex. SAFEs Grundläggande teoriutbildning och instruktörsutbildning eller liknande. Du ska gärna arbeta som instruktör, personlig tränare, sjukgymnast, kiropraktor, naprapat eller liknande.

Back to top