Information gällande Coronaviruset (2020-03-11)

Safe Education följer Coronavirussituationen, Folkhälsomyndighetens rapportering och utveckling noga. För närvarande påverkar det inte våra utbildningar och verksamheten fortsätter som vanligt.

Informationen uppdateras så fort det sker förändringar.

  • Vid minsta tecken (även lindriga symptom) på luftvägsinfektion skall du ej närvara på lärarledd utbildning. Ta omgående kontakt med administrationen om du går eller ska gå utbildning inom kort och har symtom så finner vi en lösning.
  • Vi på administrationen kommer prioritera att lösa plats på nya utbildningstillfällen för elever som uppvisar minsta tecken på luftvägsinfektion.
  • Vi följer noggrant Folkhälsomyndigheten och Regeringens uttalanden och direktiv och eventuellt ytterligare åtgärder och information kan komma att komma från oss.

Här hittar du riktlinjer och tips på hur du kan agera