Forskning – Högintensiv träning

Högintensiv intervallträning VS låg/medelintensiv distansträning; bäst effekt på det maximala syreupptaget?

Högintensiva aeroba intervaller ökar Vo2max mer än ”vanlig” löpträning (Helgerud et al 2007)

Syftet med denna studie var att jämföra olika vanliga träningsmetoder för uthållighetsträning såsom distansträning på 70 % av max HF, tröskelträning på 85 % av max HF, 15/15 intervaller samt 4x4min (4 min med 90-95% av max HF, 3 min aktiv vila)

Resultat: De högintensiva aeroba intervallerna ökade signifikant Vo2max mer än ”vanlig” traditionell uthållighetsträning.  5.5% ökning i VO2 max för 15/15 samt 7.2% ökning för 4X4.

Konklusion: För att höja sitt maximala syreupptag på mest effektiva sätt visar mer och mer forskning att det krävs en intensitet på 90-95% av max HF eller högre.

https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=d2b60bfb-2900-4dd6-8d14-dc7abb69322d&groupId=10301

Ska man då helt utesluta träning på andra intensiteter? Svaret på den frågan är troligen nej. Som med all träning behövs variation i träningen och både distansträning och tröskelträning bör finnas med i ett klokt ihopsatt träningsprogram. Detta då kroppen behöver vänja sig vid de olika krav ex. en idrott ställer på utövaren.

En person som ska ex. springa ett maraton behöver både fysiskt och mentalt förbereda kroppen för ett långlopp. De faktiska anledningarna till att lyckas beror inte enbart på det maximala syreupptaget utan även på leder och ligaments tålighet för belastning samt utövarens mentala förmåga att tåla både trötthet och smärta.