Forskning – Negativa effekter av Aerob träning?

The (Many) Negatives of Aerobic Training
Artikel av Charles Poliquin
https://www.charlespoliquin.com/ArticlesMultimedia/Articles/Article/728/The_%28Many%29_Negatives_of_Aerobic_Training.aspx

Den här artikeln publicerades på www.charlespoliquin.com och är baserad på flera olika studier som finns att läsa i referenslistan. Den här artikeln går emot strömmen vad det gäller aerob träning, och det vore roligt att få igång en diskussion angående innehållet!

Författaren Charles Poliquin skriver i sin artikel om negativa effekter av aerob träning. Han har byggt upp artikeln så att han skriver om fem negativa effekter och avslutar med tre positiva nyheter gällande aerob träning. Han tror inte det finns några positiva effekter från aerob träning som inte går att få från styrketräning eller anaerob träning, och framförallt hävdar han att det finns viktiga negativa hälsoeffekter med aerob träning. Aerob träning ökar oxidativ stress, kroniskt förhöjt kortisolvärde och har visat sig minska testosteronnivåerna hos män. Hos djur har man kunnat se att intensiv aerob träning minskar storlek och funktion på de reproduktiva organen och sänker androgener, samtidigt som det orsakar extrem oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när balansen mellan prooxidanter och antioxidanter tippar över till prooxidanternas, de fria radikalernas fördel.

Författaren tar upp frågan som många läsare av artikeln frågar sig, och det är hur kommer det sig att läkare/sjukvården uppmuntrar till aerob träning om det är så dåligt? Han menar att det finns legitima fördelar med aerob träning speciellt för de människor som är överviktiga och har högt blodtryck. Charles Poliquin menar att det finns många betydande negativa effekter med aerob träning som många människor inte inser är skadliga för hälsan och att dessa kan undvikas genom styrketräning och anaerob träning.

De fem negativa effekterna som författaren skriver om grundar han på olika studier. Nedan finns en sammanfattning av de fem olika punkterna.

Negativa effekter:

# 1 – aerob träning ökar kortisol nivåerna och påskyndar åldrandet.

Om dina kortisolnivåer är kroniskt förhöjda, lagras de i din kropp som fett i stället för att förbrännas. Högt kortisol kan leda till bukfetma, vilket i sig ökar risken för inflammation i kroppen ochpåverkar att vi åldras snabbare, eftersom det ökar de oxidativa ämnena i kroppen.

Vid en ny studie i psykoneuroendokrinologi fann man långvariga höga kortisolnivåer hos erfarna aeroba uthållighets idrottare. Forskarna testade kortisol nivån hos 304 uthållighets utövare (triatleter, långdistansare och cyklister) och jämförde sina mätningar med en kontrollgrupp av icke idrottare.

De använde hår för att testa kortisol eftersom det ger bäst bevis för stigande kortisol utsöndring över en längre tid. Resultaten visade att de aeroba utövarna hade betydligt högre kortisol nivåer jämfört med kontrollgruppen, och att det fanns ett samband mellan högre kortisol nivåer och ökad tränings mängd. Forskarna skriver, ”dessa uppgifter tyder på att upprepade fysiska påfrestningar av intensiv träning och tävling bland uthållighet idrottare, är associerad med långvarig kortisol exponering.”

# 2 – Ökad Inflammation och oxidativ stress från kronisk aerob träning

Kronisk inflammation är en viktig hälsofråga som åldrar vävnader och har även kallats den ”the secret killer”. Kronisk inflammation uppstår när cellerna attackeras upprepade gånger av oxidativa fria radikaler, ökad insulin eller kortisol. Det är därför aerob träning orsakar kronisk inflammation.

Din kropp producerar fria radikaler som svar på den syrerika miljö som uppstår vid ökad andning (aerob träning) och då ökar dina kortisol värden av upprepad fysiologisk stress.

 I en äldre studie publicerad i Journal of Sports Medicine och Physical Fitness fann man att marathon löpare hade högre inflammatoriska markörer än kontrollgruppen. I denna studie jämförde forskarna olika oxidativa markörer i sprint och marathonlöpare. Under vila var de inflammatoriska markörerna MDA och erytrocyter förhöjda hos både sprint och maraton löpare, men halterna var dubbelt så höga hos marathonlöparna jämfört med kortdistansarna. Deras celler var av ett överväldigade behov att dekontaminera reaktiva syreföreningar och producera kronisk oxidativ stress. Reaktiva syreföreningar stjäl energi från och samtidigt bryter ned kroppens celler så att de skadas och får ett kortare liv, detta medför bl.a. att det biologiska åldrandet ökar och kan leda till olika hälsoproblem.

Det finns ny spännande forskning som visar hur utövare av aerob träning kan skydda sig emot de negativa effekterna. En studie i mikrobiologi testade effekterna av probiotika (probiotika är kulturer av levande bakterier som kan påverka tarmens bakterieflora i positiv riktning) på oxidativ stress som uppstått av aerob träning. Syftet med studien var att fastslå att aerobt utövande medför kronisk oxidativ stress och att probiotika kan användas för att balansera antioxidant nivåerna och försvara de negativa effekterna av aerob träning.

Forskarna fann att intensiv aerob träning framkallade oxidativ stress i form av rekativa syreföreningar och det fanns bevis för lipidperoxidering (oxidativ nedbrytning av lipider), vilket leder till inflammation. Intag av probiotika tillskott minskade de oxidativa stress nivåerna och ökade antioxidanterna vilket indikerade att probiotika kan ge skydd mot de negativa effekterna av aerob träning.

# 3 – Minskade reproduktiv storlek och funktion och lägre androgener hos djur

Detta påstående grundar från en studie i Canadian Journal of Applied Physiology.

Denna studie utfördes på råttor och det fanns tre grupper. En grupp där råttorna inte fick någon träning alls, en grupp som tränade och till sist en grupp som både tränade och tog ett E vitamin tillskott. Resultaten visade på att gruppen råttor som tränade hade signifikant minskning av de reproduktiva organen och minskade hormonnivåer såsom testosteron och luteiniserande hormon. Den gruppen påvisade även en ökning av oxidativ stress i testiklarna. Inga av dessa effekter fanns i de två kontrollgrupperna. Därav kunde man dra slutsatsen att antioxidanter är ett rimligt och bra tillskott att ta för att minska de skadliga hälsoeffekterna av aerob träning.

# 4 – Akut oxidativ stress och förhöjd kortisol av aerob träning

Charles Poliquin bygger detta påstående på en studie i International Journal of General Medicine. I denna studie hittade forskarna att aerob träning avsevärt höjer inflammatoriska biomarkörer, kortisol och adrenalinnivåer. Studien gick till så att en grupp unga män fick utföra ett 45 min. cykelpass. Ingen av dessa män tränade någon typ av aerob träning eller styrketräning.

Forskarnas slutsats var att de förhöjda halterna var tillräckligt höga för att kunna orsaka inflammation, men värdena låg inom det normala sett utifrån ett immunologiskt perspektiv.

Författaren menar att orsaken till att forskarna anser att de förhöjda värdena är inom det normala beror på två saker. Anledning nummer ett är att studien innefattade bara ett enda träningstillfälle och inte vad effekterna blir av upprepad och långvarig aerob träning. Anledning nummer två är att flera från den testade gruppen hade ingen erfarenhet av aerob träning och det finns betydande bevis på att aerob träning har positiva effekter hos otränade och ohälsosamma personer. Här menar författaren att finns legitima fördelar med aerob träning, men om det utförs regelbundet och under en längre tid så minskar de positiva effekterna och de negativa ökar.

Forskare föreslår att uthållighetsidrottare som funderar på att ta antioxidanter för att minska oxidativ stress så kan istället styrketräning vara ett alternativ. Det har ännu inte testats men det finns bevis för att styrketräning för uthållighetsidrottare förbättrar testosteron/kortisol förhållandet, ökar styrkan, förbättrar den neuromuskulära funktionen och eventuellt minskar inflammatoriska biomarkörer.

# 5 långvarig aerob träning påverkar immunsystemet

Långvarigt utövande av aerob träning kan äventyra immunsystemet. Det finns gott om bevis för att aerob träning leder till påverkan på immunsystemet. Uthållighetsidrottare löper en större risk för smitta, särskilt problem i övre luftvägarna. Den värsta sortens aerob träning som kan leda till immun dysfunktion är när träningspasset är upp mot ca 90 minuter och av måttlig till hög intensitet .

Författaren avslutar artikeln med att det även finns tre positiva nyheter gällande aerob träning och det är:

  1. Styrketräna
  2. Högintensiva anaeroba intervaller eller strongman träning
  3. Äta probiotika och antioxidanter

Referenser:

Manna, I., Jana, K., Samanta, P. Intensive Swimming Exercise-Induced Oxidative Stress and Reproductive Dysfunction inale Wistar Rats: Protective Role of Alpha-Tocopherol Succinate. Canadian Journal of Applied Physiology. April 2004. 29(2), 172-185.

Cakir-Atabek, H., Demir, S., Pinarbassili, R., Bunduz, N. Effects of Different Resistance Training Intensity on Indices of Oxidative Stress. Journal of Strength and Conditioning Research. September 2010. 24(9), 2491-2498.

Walsh, N., Gleeson, M., et al. Position Statement. Part One: Immune Function and Exercise. Exercise Immunology Review. 2011. 17, 6-63

Shojaei, E., Farajoy, A., et al. Effect of Moderate Aerobic Cycling on Some Systemic Inflammatory Markers in Healthy Active Collegiate Men. International Journal of General Medicine. January 2011. 24(2), 79-84.

Jana, K., Samanta, P., Manna, I., Ghosh, P., Singh, N., Khetan, R., Ray, B. Protective Effect of Sodium Selenite and Zinc Sulfate on Intensive Swimming-Induced Testicular Gamatogenic and Steroidogenic Disorders in Mature Male Rats. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. October 2008. 33(5), 903-914.

Marzatico, F., Pansarasa, O., et al. Blood Free Radical Antioxidant Enzymes and Lipid Peroxides Following Long-Distance and Lactacidemic Performances in Highly Trained and Aerobic and Sprint athletes. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 1997. 37, 235-239.

Packer, L. Oxidants, Antioxidant Nutrients, and the Athlete. Journal of Sports Science. June 1997. 15(3), 353-363.

Martarelli, D., Verdenelli, M., et al. Effect of a Probiotic Intake on Oxidant and Antioxidant Parameters in Plasma of Athletes During Intense Exercise Training. Current Microbiology. June 2011. 62(6), 1689-1696.

Skoluda, N., Dettenborn, L., et al. Elevated Hair Cortisol Concentrations in Endurance Athletes. Psychoneuroendocrinology. September 2011. Published Ahead of Print.

Gleeson, Michael. Immune Function in Sport and Exercise. Journal of Applied Physiology. February 2007. 103(2), 693-699.