Lingon – det nya superbäret?

Nyligen har det i media slagits upp stort att lingon har unika hälsobringande effekter. Stämmer det?

Journal of Nutrition and Metabolism Volume 2014 (2014), (Article ID 403041, 12 pages)skrivs det om den studie som nått våra kvällstidningar.

Syftet med studien var att jämföra åtta olika bärs förmåga att förebygga metabola avvikelser kopplade till diabetes typ 2. Studien pågick i 13 veckor och genomfördes på möss. Dieterna som jämfördes var en lågfettskost, en högfettskost och en högfettskost med 20% av respektive bär. Totalt studerades 10 olika kostupplägg med i princip samma totala energiinnehåll (kcal). Tyvärr studerades inte lågfettskost med supplement av olika bär.

Efter de 13 veckorna gick lågfettskosten vinnande ur studien men var tätt följt av högfettskosten med lingon. Dessa gav minst viktökning och bäst värden på ex. insulin, inflammationsgrad och kolesterol. Allt detta kan du se i tabellerna i studien.

Notera skillnaden mellan lingon och lingonsylt!

Läs mer om studien