SAFE EDUCATION TAR TÄTEN – ÄNNU FLER, OCH BÄTTRE, UTBILDNINGAR.

SAFE Education är det nordiska utbildningsföretaget som i hela 28 år har bedrivit licensutbildningar och
utbildat tusentals personliga tränare, kostrådgivare och gruppträningsinstruktörer. Nu satsar de på en
total nyladdning med nya koncept, SAFE Education, SAFE Business och SAFE Online. Förutom detta
lanserar de ännu fler utbildningar samt högre standard för att följa branschen i tiden och behålla sin titel
som branschledande.

SAFE Education satsar stort på förbättring inom utbildningarna i och med de nya riktlinjerna som
Almega Friskvårdföretagen har tagit fram tillsammans med flera PT-utbildningar. Detta innebär att
miniminivån för standarden har höjts på PT-utbildningarna och SAFE Education har hakat på dessa
riktlinjer och ställer nu därför högre krav på sina egna PT-utbildningar: “Vi ser de nya riktlinjerna som
nödvändiga och seriösa. Och eftersom vi ligger i framkant och är bland de mest ansedda
utbildningsföretagen inom träning och hälsa tycker vi att det är extra viktigt att vi håller standarden hög.
Vi vill bli en ännu bättre kvalitetsaktör inom vår bransch.”, säger VD:n Anette Elmhag.

Med SAFE Business lägger företaget dessutom mer krut på företagsägare som vill utveckla sina företag
inom träning och hälsa, och har därför skapat business- och managementutbildningar inom samma
koncept. Det är affärsutvecklingsprogram för ägare, chefer och andra ledare på träningsanläggningar
med ambition att starta upp och/eller utveckla sin PT-verksamhet på både lång och kort sikt.

SAFE Online innebär att man nu kan läsa de teoretiska delarna har en del av utbildningarna på nätet
digitalt och därför inte behöver vara på plats i utbildningslokalen – en modernare version av utbudet.

Utöver dessa satsningar har SAFE Education även lagt till nya vidareutbildningar inom bland annat
senior-träning, snabbhet, mobilitet och team-training. Allt med målet att behålla sin position som
branschledande, och skapa nya vägar för att att fler ska utvecklas samtidigt som de vill utmana sig själva.

“Vi vill att alla som kommer till oss ska känna att de har möjlighet att ta sig framåt – både i livet och i
karriären. Hos oss finns nu ett ännu bredare och seriösare utbud, samt ännu fler möjligheter, att kunna
göra så.”, menar Anette Elmhag.

Tillsammans med sina nya koncept och utvecklade utbildningar har SAFE Education dessutom tagit
fram en ny visuell identitet, kommunikationskoncept och ny hemsida som stämmer bättre överens med
viljan att utveckla och utvecklas inom träning och hälsa.

Om SAFE Education

SAFE Education är ett nordiskt utbildningsföretag som bedriver licensutbildningar för personliga
tränare, kostrådgivare och gruppträningsinstruktörer. 

Kontaktperson

Anette Elmhag, VD
anette.elmhag@safe-education.se
070 – 679 39 00